مراحل سرمایه گذاری

برگزاری جلسه مشاوره و مذاکره اولیه با هدف تبادل اطلاعات برنامه‌ریزی ...

شفافیت و نظارت​

در سبدگردانی اختصاصی ، بدلیل مدیریت دارایی سرمایه گذار توسط ...

سبد اختصاصی هر سرمایه گذار

سبد اختصاصی هر سرمایه گذار با توجه به سطح ریسک‌پذیری و ترجیحات ...

چرا سبدگردانی هیوا

سبدگردانی فرایندی است که طی آن شخص سرمایه گذار در قالب یک قرارداد...

سبدگردانی اختصاصی چیست‌؟

طبق تعریف دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان مصوب سازمان بورس، تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به ‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار، سبدگردانی نامیده می شود.  شرکت‌های سبدگردان از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند که به نمایندگی از سرمایه گذاران و بر اساس یک قرارداد مشخص، به خرید و فروش اوراق بهادار برای آنها اقدام می‌کنند.


درباره ما

شرکت سبدگردان دارا (سهامی خاص) با سرمایه ۱۰ میلیارد تومان  با هدف اصلی مدیریت سرمایه و دارایی  در فهرست نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است. 

مقالات