روش های تحلیل اوراق بهادار و منابع تحلیل

شرکت سبدگردانی هیوا با بکارگیری مدل‌های ذیل:

۱-مبتنی بر دارایی
۲-تنزیل جریانات نقدی
۳- متدهای نسبتی به مانند متد تنزیل سودهای تقسیمی (DDM)، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد سهامداران (FCFE)و همچنین متد مبتنی بر جریان نقد آزاد شرکت (FCFF) و توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روش‌های ارزش‌گذاری نسبی از جمله P/E و P/S وP/Q و P/CF بر اساس سود هر سهم و درصد تقسیم سودبراوردی به جهت ارزش‌گذاری و تحلیل اوراق بهادار استفاده می‌کند.شرکت سبدگردانی هیوا عملیات مدیریت پرتفوی را با بررسی و مطالعه دقیق اقتصاد بین الملل ، اقتصاد کالاها ، اقتصاد کلان کشور ، تحلیل صنایع و تحلیل شرکت‌ها و با استفاده از مدل‌های تحلیلی بازارهای مالی از جمله مدل پورتر و swot و روش‌های رایج ارزش‌گذاری انجام می دهد بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب و ترکیب آنها با روش‌های مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مبنای تحلیل در سبدگردان هیوا روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام می‌رسد.

از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمت‌ها و شاخص‌ها، با هدف بررسی هیجانات بازار و نقاط ورود و خروج در هر یک از سهام‌ها و صنایع استفاده خواهد شد.

منابع اطلاعات تحلیلی شرکت عمدتاً سایت کدال بعنوان سایت مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه و پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان بورس ، بانک مرکزی ، وزارتخانه‌ها و مرکز آمار به‌همراه سایت‌های بین المللی انتشار آمارها و اخبار اقتصادی می‌باشد.