درباره سبد گردان هیوا

شرکت سبدگردان هیوا (سهامی خاص) با سرمایه ۱۰ میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶تحت شماره ۵۸۴۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۲۳۹۵۰،در تهران به ثبت رسیده است. این شرکت با هدف اصلی مدیریت سرمایه و دارایی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ با شماره ۱۲۲/۸۵۷۰۱ در فهرست نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است.

آقایان مهدی دلبری، مجید امروی و علیرضا قدرتی سهام‌داران این شرکت هستند.
سبد گردان هیوا نهادی است مالی که زیر نظر سازمان بورس واوراق بهادار تهران و در چارچوب مقررات این سازمان و براساس اساسنامه تدوین شده برای این نهاد نسبت به ارایه خدمات مالی به مشارکت کنندگان حقیقی و حقوقی خود می پردازد.از دیدگاه سبدگردان هیوا مشتریان خدمات این شرکت عملا شرکا و مشارکت کنندگان در شرکت محسوب شده و حضور آنها زمینه رشد و بالندگی و اعتباریابی سبد گردان هیوا به شمار می روند.
در سبدگردانی هیوا تمامی تلاش مدیریت، کارشناسان و کارکنان معطوف به ارایه خدمات به مشتریان براساس سه اصل اعتماد، اطمینان و حرفه ای گری است براساس این سه اصل سبدگردان هیوا خود را متعهد می داند تا برای مشتریان خود دستیاری امین و قابل اعتماد بوده و دارایی مشارکت کنندگان را در قالب قراردادهای روشن و واضح و با الویت دهی به مصلحت مشتریان و براساس تعیین میزان ریسک قابل قابل مشتری و سلایق آنان سرمایه گذاری کرده و نتایج اقدامات خود را شفاف و مشخص در اختیار مشتریان قرار داده و از اسرار مشتریان خود به صورتی حرفه ای محافظت کند و از افشا اطلاعات آنان را بجز در موارد کامل روشن قانونی جلوگیری کند.از دیدگاه سبدگردان هیوا هر مشارکت کننده یک شریک استراتژیک مجموعه بوده و تمام تلاش شرکت سبدگردان حداکثر کردن منافع مشارکت کنندگان است و در این زمینه میزان ریسک پذیری و ملاحظات شرکا تنها حد قابل قبول برای تلاش مجموعه برای بازدهی بالاتر خواهد بود.

سبدگردان هیوا نهادی یادگیرنده بوده و تمام تلاش خود را برای ارتقا ذخیره دانش و تجربه مجموعه و تداوم مستمر روشها و راهکارهای به کار گرفته و هرگز از بهبود خدمات باز نخواهد ماند.در کنار ارتقا دانش و عملکرد،سبدگردان هیوا خود را متعهد به رعایت کلیه اخلاق حرفه ای و ارایه رفتار حرفه ای می داند.برای مجموعه سبدگردان هیوا اخلاق حرفه ای خط قرمز عملکردها بود و منافع مشارکت کنندگان هرگز نسبت به منافع شرکت سبدگردان و مدیران سبدگردان کنار گذاشته نشده و همواره الویت اساسی خواهد داشت.سبدگردان هیوا همچنین تمامی مشارکت کنندگان را بدون توجه به میزان مشارکت،در برخورداری از خدمات حرفه ای برابر دانسته و تنها براساس مفاد قراردادهای فی مابین و بدون لحاظ هیچ تفاوت براساس هر فاکتور دیگری از جمله جنسیت،قومیت و یا مذاهب رسمی در قالب قرارداد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و مقررات عمومی جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد نمود.
سبدگردان هیوا سازمانی شنوا برای هرگونه انتقاد و اعتراض مشارکت کنندگان خواهد بود و هرگونه کوتاهی در ارایه خدمات و انتقاد مشارکت کنندگان با دقت بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر تلاش برای بهبود روشها و جلوگیری از تکرار مشکلات ،تمامی تلاش برای جبران هر گونه کوتاهی احتمالی را وظیفه غیر قابل خدشته خود می داند. سبدگردان هیوا خواهان حسن شهرت در زمینه امانت داری،رازداری و ارایه خدمات حرفه ای برای تمامی مشتریان است و در این زمینه تلاش شبانه روزی را برای تحقق این اهداف صورت خواهد داد.