سوابق تحصیلی

دکتری مدیریت اجرایی DBA مرکز مالی ایران
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (مالی) -دانشگاه اصفهان
کارشناسی مدیریت بازرگانی – دانشگاه مازندران

سوابق اجرایی و عملیات

کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار
مدیر معاملات کارگزاری مفید
معاون سرمایه گذاری کارگزاری رضوی
معاون سرمایه گذاری و عضو هیات مدیره سرمایه گذاری سبحان
معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت گروه راهبرد مبین کوثر
مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
معاون تامین مالی شرکت سبدگردان کاریزما
مدیر سرمایه گذاری شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت
مشاور مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار
عضو کمیته سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری ارزش آفرینان پاسارگاد، سرمایه گذاری ایرانیان، سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر، آینده سازان رفاه پردیس، سرمایه گذاری آوا نوین، گروه مالی ساتا، تامین سرمایه کاردان، بنیاد برکت آستان قدس رضوی
عضو هیئت مدیره شرکت های گروه توسعه اقتصادی بصیر، خدمات گستر صبا انرژی، شرکت گروه صنعتی بارز

مدارک حرفه ای

گواهینامه اصول بازار سرمایه
گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی
گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه
گواهینامه مدیریت سبد
گواهینامه عرضه و پذیرش بازار سرمایه
گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه
گواهینامه قراردادهای آتی بازار سرمایه

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری مهندسی مالی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کارشناسی مدیریت مالی

سوابق اجرایی و عملیاتی


مدیر سرمایه گذاری و سبد شرکت سبدگردان ایساتیس پویا
مدیر صندوق خاتم ایساتیس پویا
مدیر صندوق سرمایه گذاری بانک مسکن
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان
مشاور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین
مشاور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه رفاه
مدیر واحد امورمجامع شرکت آینده پویا
مدیر سبد شرکت سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
مدیر واحد مشاوره سرمایه گذاری شرکت کارگزاری نهایت نگر
کارشناس تحلیل سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
کارشناس تحلیل شرکت کارگزاری بانک رفاه
سوابق آموزشي و پژوهشي
مدرس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
مدرس و عضو کمیته علمی مرکز مالی ایران
مدرس دوره های DBA انجمن مالی اسلامی ايران
مدرس دوره های DBA انجمن مهندسی مالی ایران
مدرس دانشگاه خاتم و مهر البرز و دوره MBA دانشگاه الزهرا
تالیفات و مقاله‌ها
کتاب آشنایی با بورس و روش های سرمایه گذاری.
مقاله ارائه الگوی بومی جبران خدمت مدیران در شرکتهای هلدینگ مبتنی بر طرح های پاداش سهام.
Return spillover in the supply chain of companies listed in Tehran Stock Exchange(ISC)


مدارک حرفه ای


معامله گری اوراق تامین مالی
تحلیل گری بازار سرمایه
مدیریت سبدگردانی