الزامات افشا:

انواع اوراق بهادار تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی

 

انواع اوراق بهادار که شرکت سبدگردان هیوا (سهامی خاص)با توجه به رضایت و محدودیت های مربوط به مشتریان و هم سو بودن با اهداف، در سبدهای اختصاصی مدیریت خواهد نمود شامل موارد ذیل است:

کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس.اوراق مشارکت، اوراق صكوك، اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادارگواهي‌هاي سپردة منتشره توسط بانک‌ها يا مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانانواع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوزگواهی سپرده کالایی قابل معامله در بورس کالا و بورس انرژی

 

روابط تجاری سبدگردان با دیگران

 

شرکت سبدگردان هیوا (سهامی خاص) هیچ گونه روابط تجاری، که با خدمات سبدگردانی و سایر خدمات قابل ارائه خود در تضاد باشد، با دیگران ندارد.

درآمدها و منافع سبدگردان (به غیر از کارمزد دریافتی از مشتری)

 

سبدگردان هیوا (سهامی خاص) فعالیت خود را پس از اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد و از تاریخ صدور مجوز مذکور خدمات خود را به مشتریان ارائه نموده است .

سبدگردان به استثنای کارمزد دریافتی از مشتریان بر اساس قراردادهای سبدگردانی، منافع دیگری نخواهد داشت.

 

منافع حاصل از ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث

 

ارائه خدمات سبدگردانی توسط شرکت سبدگردان هیوا (سهامی خاص)، به جز سهامداران شرکت، کارکنان، مشتریان و هم چنین کارمزد تعلق گرفته طبق مقررات معاملاتی به نهادهای نظارتی ، کارگزار و سازمان امور مالیاتی منافعی برای اشخاص ثالث نخواهد داشت.

منابع اطلاعاتی که سبدگردان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به آنها متکی است

با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمايه، شرکت سبدگردان هیوا(سهامی خاص) از منابع مختلفي اطلاعات خود را کسب نموده و پس از بررسي، مبناي کار خود قرار مي‌دهد. مهمترين اين منابع عبارتند از:

 

seo.ir

irbourse.com

codal.ir

ime.co.ir

ifb.ir