اوراق بهادار قابل سرمایه‌گذاری

به استناد بند ۴ چهارصد و هفتمین مصوبه هیات مدیره سازمان مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۳۸ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ در خصوص اوراق بهادار قابل سرمایه گذاری توسط سبدگردان‌ها برای مشتریان تعریف حوزه سرمایه‌گذاری دارایی های تحت مدیریت توسط نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی به شرح زیر اصلاح شد:

“ نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی، مجازند منابع سبدهای تحت مدیریت سبدهای اختصاصی خود را در موارد زیر سرمایه گذاری نمایند :

۱- اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس ها؛

۲- هرگونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکتهای سهامی خاص؛

۳- سپرده های بانکی

۴- صدور واحدهای  صندوقهای سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار